Služby

Frézovanie

je mechanické zväčšovanie komínového prieduchu na požadovaný priemer.

Vložkovanie

je vyplnenie zväčšeného – vyfrézovaného komínového otvoru nerezovými vložkami. Žiaruvzdorné nerezové vložky sa osádzajú z vrchnej časti komína, postupným spúšťaním až po miesto pripojenia vykurovacieho zariadenia. Vytvorí sa tak cesta na odvod splodín vznikajúcich pri spaľovaní palív. Nerezové rúry musia byť medzi sebou pevne spojené. Celý komínový systém sa tak uzavrie a je bezpečný.

Nerezové vložky sa vkladajú už do existujúceho komína, nie je potrebné ho búrať a stavať nový. Preto je možné takýmto spôsobom ľahko obnoviť aj starý alebo dožitý komín, ktorý bude po dokončení prác opäť ako nový.

Vo väčšine prípadov je potrebné pred vložkovaním komín vyfrézovať. Frézovanie zväčší komínový prieduch a zo stien komína odstráni decht. Niekedy je však možné pristúpiť priamo k vložkovaniu komína.

Vložky sú certifikovné a v súlade s predpísanými normami.

Komín je potrebné vložkovať a frézovať, ak:

  • potrebujete komín opraviť/zrekonštruovať,
  • komín má nedostatočný ťah,
  • dym alebo zápach preniká do domu,
  • komín je zanesený a hrozí riziko požiaru,
  • meníte spotrebič a vyžaduje sa to,
  • meníte typ paliva, ktorým kúrite,
  • potrebujete zväčšiť priemer komína.

Odstraňovanie dechtu

Ide o mechanický proces odstránenia usadeného dechtu, pri ktorom nedochádza k narušeniu muriva a obytných priestorov.

Stavba komínov

Staviame komíny vhodné pre všetky druhy palív;
keramické, nerezové aj fasádne.

Kontrola a čistenie

Vykonávame kontrolu a čistenie v súlade s vyhláškou č. 401/2007.

Revízie

Zabezpečujeme kontrolu, preskúšanie a revíznu správu potrebné napríklad ku kolaudácii stavby.
Cenové ponuky sú individuálne, kalkulácie robíme vždy až po obhliadke konkrétneho miesta práce.
Ak máte nejaké otázky alebo si chcete objednať naše služby, neváhajte nás kontaktovať mailom alebo telefonicky.